Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

24/5/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม..เรื่อง..ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่7)พ.ศ.2560

Share