Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

Share

ด้วยได้ถึงกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 สภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม จึงจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 สภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยประธานสภาตำบลบุ่งไหม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม