Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม ปี พ.ศ.2558

Share

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและแผ่นดินถล่ม ปี 2558 ขึ้ ณ ที่ว่าราชการอำเภอวารินชำราบ