Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางพรพรรณ ศรีลาชัย
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายพิทักษ์ นันทะบุตร
นายอัมพร ชำนาญเวช
นายสุริยัน ชำนาญเวช
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักสันทนาการ
     
     
บุคลากรประจำศูนย์เด็ก 
     
นางสาวกรรณิการ์  มูลมี
นางประภัสสร  หงษ์มณี
นางสาวลัดดา  ยกแสง
ครู
ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
   
นางสาวอัยดา แก้ววงษา
   
พนักงานจ้างทั่วไป