Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายจรณินทร์ ประเสริฐสรี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายมนตรี คำทา
จ.ส.ต.ธีระพล  มนตรีโพธิ์
นายธีรพล  พรมล้วน
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างสำรวจ
     
   
นายอุริด ผาจันทร์
   
พนักงานสูบน้ำ
   
     
     
พนักงานจ้าง
         
 
 
 
 
 

นายสายยันต์  จันทะพรโสม

 
นางสาววรัญญา ศรีใสคำ
 
 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ