Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
ผู้บริหารส่วนราชการ
 
 
 
 
จ.ส.ต.พรสวัสดิ์ ครองบุญ
 
ปลัดเทศบาล
 
 
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.พีรนิจ หวังรวมกลาง
 
 
รองปลัดเทศบาล
 
     
     
 
นางสุวรรณี บุรีพันธ์
 
นางสาวณปภา  หมั่นจิตต์
หัวหน้าส่วนสำนักปลัดเทศบาล
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายจรณินทร์ ประเสริฐสรี
 
นางพรพรรณ ศรีลาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา