Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
นายอนันต คำริกาบุตร
 
นายกเทศมนตรี
 
 
นายสิทธิชัย อักษรพิมพ์
 
นายปรีชา เงินหมื่น
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
     
 
นายมนตรี เครือคำ
 
นายสมัย  หงษ์มณี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี