Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
สภาเทศบาล
นายณรงค์ฤทธิ์ ชาญศร
ประธานสภาเทศบาล
นายฉลอง ผิวเงินยวง นายวีระชาติ หงษ์มณี
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
   
   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายจำนงค์ แสงทอง
นายคองประสิทธิ์ หงษ์มณี
นายศักดา สระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายหนูพัฒน์ ไชยจักร
นายสุวรรณ์ แก้ววงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
ร.ต.สมเดช แสนทวีสุข
นายทองสา พั่วพันธ์
นายรังสรรค์ บุดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญโฮม เคนประจง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2