Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายณรงค์ฤทธิ์ ชาญศร
 
ประธานสภาเทศบาล
         
 
 
 
  นายฉลอง ผิวเงินยวง นายวีระชาติ หงษ์มณี
  รองประธานสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  
         
         
         
         
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
นายจำนงค์ แสงทอง
นายคองประสิทธิ์ หงษ์มณี
นายศักดา สระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
 
 
เสียชีวิต
นายสุวรรณ์ แก้ววงษา
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
 
 
 
 
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
ร.ต.สมเดช แสนทวีสุข
นายทองสา พั่วพันธ์
นายรังสรรค์ บุดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
   
นายบุญโฮม เคนประจง
   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2