Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560) ของเทศบาลตำบลบุ่งไหมแล้ว จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-พ.ศ.2560)ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม และประกาศให้ทราบโดยทั่งกัน

 
 
Powered by Phoca Download