Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

รายงานการประชุมสภา

ด้วยได้ถึงกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 สภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม จึงจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 สภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยประธานสภาตำบลบุ่งไหม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม 2558 เห็นชอบให้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป มกำหนด 30 วัน

 
 
Powered by Phoca Download