Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายวิมล พรมแคน-ทุ่งนานางทองจันทร์ หงษ์มณี)

Share

     ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายวิมล พรมแคน-ทุ่งนานางทองจันทร์ หงษ์มณี) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 109,400.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นเงิน 109,400.-บาท