Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8

Share

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 652,800 บาท