Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอุ๋มถึงบ้านนายสำรอง กุลทะโสม

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอุ๋มถึงบ้านนายสำรอง กุลทะโสม กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 กัยยายน 2558 เป็นเงิน 234,000 บาท