Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 จากถนนวารินฯ-พิบูลฯ ถึงศาลากลางบ้าน ม.12(ขยายผิวจราจร)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 จากถนนวารินฯ-พิบูลฯ ถึงศาลากลางบ้าน ม.12(ขยายผิวจราจร) กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 กัยยายน 2558 เป็นเงิน 137,300 บาท